+48 61 885 91 09

Systemy zarządzania zasobami ludzkimi

 

 

Motywacja

Doradztwo w zakresie budowania systemów motywacyjnych obejmuje:

 • określenie koncepcji systemu motywacyjnego adekwatnego do danej organizacji,
 • definiowanie procesów motywowania,
 • szkolenia dla pracowników w zakresie stosowania technik motywowania,
 • budowa systemu ocen jakościowych i efektywnościowych,
 • zasady definiowania wymagań i ich egzekwowania od pracowników.

 

 

Efektywność

Zarządzanie efektywnością jest jednym z kluczowych elementów związanych z motywacją, celem i fundamentem. Doradztwo w tym zakresie obejmuje:

 • budowę systemów mierników (KPI – key performance indicators) w ramach definiowania celów dla organizacji  i celów personalnych – controlling pracowniczy,
 • definiowanie sposobu pomiaru stopnia realizacji celów – realizacja założeń systemu zarządzania przez cele, monitoring efektywności,
 • powiązanie efektywności z systemem motywacyjnym,
 • definiowanie sposobu pomiaru wartości wskaźników (wykorzystanie narzędzi IT).

 

 

Kompetencje

Zarządzanie kompetencjami jest procesem, którego celem jest zatrudnianie właściwych osób na właściwych stanowiskach we właściwym czasie. Właściwa selekcja i rozwój pracowników w celu najlepszych dla Pracowników i organizacji umiejscowienia zasobów ludzkich w strukturze i przypisania im adekwatnych zadań.

 Doradztwo w tym zakresie obejmuje:

 • definiowanie kompetencji wymaganych na poszczególnych stanowiskach,
 • sposób oceny poszczególnych kompetencji,
 • identyfikowania luki kompetencyjnej,
 • planowanie likwidacji luk kompetencyjnych poprzez plan rozwoju Pracowników oraz właściwe ich alokowanie w organizacji.

 

 

Wartościowanie stanowisk pracy


Wartościowanie stanowisk pracy
jest istotne ze względu na konkurencyjność organizacji jako pracodawcy, z uwzględnieniem branży oraz lokalizacji przedsiębiorstwa. W sytuacji braku równowagi w zakresie przyjętej wartości pracy na danym stanowisku możemy spotkać się z niezadowoleniem pracowników, dużą rotacją, brakiem lojalności. Niekiedy, zanim zbuduje się efektywny system motywacyjny konieczne jest dokonanie wartościowania stanowisk, w celu budowy adekwatnej siatki płac. Wartościowanie stanowisk pracy obejmuje:

 • identyfikację wymagań stanowiskowych w świetle zadań i kompetencji, stopnia skomplikowania operacji,
 • określenie metody wartościowania (dostosowanie jej do potrzeb danej organizacji),
 • przeprowadzenie ocen,
 • zaprojektowanie siatki płac w oparciu o wyniki wartościowania oraz benchmarking rynkowy.

 

 

Zakres doradztwa przedstawiony powyżej znajduje odzwierciedlanie w aplikacji informatycznej e-Motiv, która wspiera działania konsultantów oraz organizacji w tworzeniu i realizacji procesów zarządzania personelem. Ten zakres wsparcia zdecydowanie wykracza poza tradycyjne wsparcie informatyczne systemów klasy ERP.

 

Nasi klienci

CREO Consulting Sp. z o.o.
ul. Marcelińska 90, 60 - 324 Poznań

tel/fax +48 61 865 91 09
creo@creoconsulting.pl

© creo consulting 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Projekt i realizacja: Trol InterMedia