+48 61 885 91 09

Kariera

Najcenniejszy zasób CREO stanowią ludzie wraz z ich potencjałem intelektualnym. To oni stanowią wartość, jaką dostarczamy naszym Klientom. Dlatego bardzo starannie dobieramy Doradców do naszego zespołu oraz proponujemy ściśle określony przebieg ścieżki kariery.


W zależności od posiadanych kompetencji i doświadczenia zawodowego możesz kontynuować swój rozwój zawodowy na następujących stanowiskach:

  • Praktykant - jest to stanowisko dla osoby, która nie posiada doświadczenia zawodowego; głównym celem praktyk jest zapoznanie praktykanta ze specyfiką pracy doradczej.
  • Analityk - jest to kolejne stanowisko na ścieżce kariery w CREO, odpowiednie dla osób posiadających doświadczenie w pracy w konsultingu poniżej dwóch lat; ich głównym zadaniem jest wspieranie Konsultantów przy realizacji projektów.
  • Konsultant - Konsultantem może zostać osoba, która posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy doradczej; głównym zadaniem Konsultanta jest realizacja wyznaczonych mu zadań w ramach projektu.
  • Starszy Konsultant - Starszym Konsultantem może zostać osoba, która posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy doradczej; głównym zadaniem Starszego Konsultanta jest samodzielna realizacja wyznaczonych części bądź całości projektu.
  • Menedżer - Menedżerem może zostać osoba, która posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy doradczej; głównym zadaniem Menedżera jest kierowanie zespołem projektowym oraz aktywny udział w procesie sprzedaży.
  • Partner - jest to ostatni szczebel kariery w CREO. Partner jest odpowiedzialny za zarządzanie firmą i jej rozwój.

 

Początkiem przygody w CREO może być praktyka studencka.

Jeżeli jesteś studentem lub absolwentem uczelni o profilu ekonomicznym możesz rozpocząć karierę w naszej firmie od trzymiesięcznych bezpłatnych praktyk studenckich, w ramach których zapoznasz się ze specyfiką i podstawami pracy doradczej.

Program praktyk traktujemy jako proces 'połowu pereł' - chcemy wyłuskać najbardziej uzdolnionych młodych ludzi, którzy w przyszłości będą mogli dołączyć do zespołu CREO.

Jeżeli po ukończeniu trzymiesięcznej praktyki Twoja praca oraz osiągnięte rezultaty zostaną pozytywnie ocenione, istnieje możliwość rozpoczęcia praktyk płatnych na okres od trzech do sześciu miesięcy.

Praktykanci w naszej firmie uczestniczą w projektach konsultingowych, dzięki czemu zdobywają doświadczenie zawodowe. Różnorodność zadań i wyzwań, jakie są im stawiane stanowi najlepsze przygotowanie do pracy w biznesie.

Do programu praktyk zapraszamy studentów ostatnich lat studiów ekonomicznych. Szukamy młodych ludzi o otwartych umysłach, chętnych do stawiania czoła ambitnym wyzwaniom na polu zawodowym, znających język angielski i biegłych w obsłudze MS Office.

 

Zapraszamy do składania przez cały rok CV wraz z listem motywacyjnym na adres: rekrutacja@creoconsulting.pl lub CREO Consulting Sp. z o.o., ul. Marcelińska 90, 61 - 324 Poznań, z dopiskiem 'Program praktyk'.

Nasi klienci

CREO Consulting Sp. z o.o.
ul. Marcelińska 90, 60 - 324 Poznań

tel/fax +48 61 865 91 09
creo@creoconsulting.pl

© creo consulting 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Projekt i realizacja: Trol InterMedia