+48 61 885 91 09

e-Motiv – narzędzie informatyczne wspierające procesy zarządzania personelem

 

e-Motiv to narzędzie informatyczne kompleksowo wspierające funkcjonowanie systemu motywacyjnego w organizacji.

System ten umożliwia automatyczną kalkulację premii pracowników wynikającą ze stopnia realizacji postawionych przed pracownikiem celów oraz ocenę jakości jego pracy, współpracując z różnymi systemami gromadzenia danych obowiązującymi w organizacji (ERP, CRM, arkusze access, exl, różnego typu programy dziedzinowe typu f-k, kadry, płace, itp.)


e-Motiv umożliwia:

  • zarządzanie budżetem premiowym
  • kalkulację i naliczenie premii motywacyjnej dla pracowników w oparciu o ocenę efektywności i/lub jakości pracy,
  • przeprowadzanie ocen pracowniczych (workflow)
  • monitoring efektywności i stopnia realizacji celów przez pracowników w oparciu o dane migrowane z innych systemów i/lub dane wprowadzane do e-Motiv
  • monitoring efektywności poszczególnych jednostek biznesowych
  • wsparcie procesu zarządzania kompetencjami i budowy programów szkoleń.

 

Procesy wspierane przez e-Motiv

e-Motiv:

  • nie wymaga ręcznej obsługi procesu i wprowadzania danych - w pełni automatyzuje procesy premiowania i motywacji zapewniając integrację z innymi systemami informatycznymi funkcjonującymi w organizacji.
  • wymusza właściwy i optymalnej przebieg procesu motywowania, nie angażując przy tym dodatkowo kierownictwa i pracowników organizacji.
  • zapewnia stały dostęp o do kompleksowej informacji o pracownikach, ich efektywności, kosztach motywowania, stopniu realizacji celów organizacji  poprzez rozbudowany system raportowania oparty o technologię business intelligance (BI).
  • pozwala zarządzać kompetencjami/talentami.

 

Zakres funkcjonowania systemu e-Motiv

Nasi klienci

CREO Consulting Sp. z o.o.
ul. Marcelińska 90, 60 - 324 Poznań

tel/fax +48 61 865 91 09
creo@creoconsulting.pl

© creo consulting 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Projekt i realizacja: Trol InterMedia